Kniha Fantázie

gif-promo-omalovanka

malovanka-slovak-bez-orezu_page_01Malovanka slovak export2-002

Kniha Fantázie
• vznikla z veľkej túžby odovzdávať ľuďom radosť a rozsievať puto k umeniu,
• • je zážitkovou terapiou, nástrojom na uvoľnenie a pobavenie,
• • • pomáha pri abreakcii, rozvíja tvorivosť, predstavivosť, kreativitu, vizuomotoriku, jemnú motoriku, sústredenie pozornosti, divergentné myslenie i estetické cítenie,
• • • • tvorí ju 33 autorských ilustrácií, ktoré môžeš vyfarbiť, dokresliť, pootočiť a hľadať v nich nové objekty, či tvary,
• • • • • pochutná si na ceruzkách, farbičkách, pastelkách, voskovkách, perách, fixkách, či iných kresliacich pomôckach,
• • • • • • je vhodná pre deti i dospelých od 3 – 99 rokov, pre jednotlivcov, páry, rodiny, či skupiny…
• • • • • • • pomáha malým i veľkým fantasticky žiť

 

Pre náhľad  kliknite na: Kniha Fantázie – omaľovánka pre deti a dospelých

Knihu Fantázie si môžete objednať e-mailom na silviasvecova@gmail.com, alebo na tel. čísle +421 905 321 891.
Cena: 5 EUR + poštovné.
Book of (for) Imagination – currently only in Slovak version – possible to order by e-mail: silviasvecova@gmail.com. Price: 5 EUR + shipping.