O mne

Silvia Švecová

Narodila som sa v Prešove ( Slovensko ) v roku 1978, žijem v Bratislave od roku 2001 a od roku 2011 tvorím v ​​Častej. Som kreativistka, experimentátorka, realizátorka, idealistka, i výtvarníčka.  Od mala, som sa venovala  tvorbe úžitkového umenia a umeleckým remeslám. Veľmi pozitívne ma „zasiahla“ ilustračná tvorba ako aj práca s rôznymi materiálmi pri vytváraní textilných či iných diel. Spolu s manželom sa spolupodieľam pri zrode kreatívnych myšlienok a kreatívnych návrhov prevažne v oblasti umeleckej činnosti. Prostredníctvom maľovania a kreatívneho vytvárania sa snažím „potichu“ vyjadrovať svoje vnútorné „ja“ a komunikovať tak s okolitým svetom. Tvorím prevažne ilustrácie s orientáciou na detail, až po abstraktné, expresionistické obrazy a kresby, ktoré zachytávajú mnoho výjavov a podôb. Moja abstraktná tvorba je pri umiestnení do rôznych polôh (S-J, V-Z) plná prekvapení a odhaľuje nové dimenzie maľby. V súčasnosti spolupracujem s grafikmi v oblasti web dizajnu ako aj na poli interiérového dizajnu. Vytváram i originálne grafické návrhy pre konkrétne zameranie či zadanie.

„Vytváranie umenia ma nekonečne napĺňa a uspokojuje. Je pre mňa chlebom a soľou.

Moje myšlienky a pocity, prostredníctvom kreatívnej tvorby, dostávajú odev, ktorý má ľudí obohacovať a pozitívne naladiť.

Moja tvorba cez ilustrácie a geometrické tvary otvára priestor do sveta imaginácie,
ktorý dokáže byť z každej strany trocha iný.“

 

Vzdelanie

2013 – Pennsylvania State University
Prednášky o kreativite, inováciách a zmenách
Dr. Jack V. Matson, Dr.Kathryn W. Jablokow, Dr. Darrell Velegol

2011 – Art Institute of Bari, Taliansko
Letné štúdium umenia kombinovanej techniky a materiálov

2001 – University of Utah, Salt Lake City, USA, Arts Council, Visual Art Institute
Letné štúdia umenia

1996 – 2001 Technická univerzita, Košice, Slovensko
Štúdium geodézie a kartografie na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 

Vybrané pracovné projekty a výstavy

2014 – Salón Výtvarníkov
Výstava v ZOYA Gallery Museum – ELESKO Wine Park, Modra

2014 – Projekt transformácie diel do podoby luxusných kobercov                               Spolupráca so zahraničnou spoločnosťou Bakero, orientovanej na design originálnych kobercov

2014 – Projekt Abstrakty                                                                                           Experimentovanie s rôznymi tvarmi, technikami, materiálmi, zamýšľanie sa nad životným priestorom a udalosťami v ňom

2014 – Výstava Výtvarné Spektrum, Bratislava

2014 – Výstava obrazov, Malokarpatské osvetové stredisko Modra                                 Samostatná výstava vybraných diel

2013 – AGREGÁT                                                                                                   Spoluzakladateľka mimovládnej organizácie zameranej na umenie, kultúru, technologické inovácie a vytvárenie komunity podobne orientovaných kreatívnych ľudí /Kreatívny inkubátor/

2013 – Projekt ľudskej bytosti
Séria obrazov / kombinovaná technika /

2013 – Zahájenie projektu kombinovaných techník
Vytváranie umeleckých lavičiek / spoločná práca s Radovanom Švecom /

2013 – Salón Výtvarníkov
Výstava na hrade Červený kameň

2013 – Výstava Výtvarné Spektrum, Bratislava

2013 – Výstava Víno a Umenie, Slovensko

2013 – Projekt Fish People
Štúdium amorfných tvarov a vytváranie série obrazov s ľuďmi, na tému Ryby

2012 – Salón Výtvarníkov, hrad Červený Kameň
Výstava na jednom z najkrajších a najzachovalejších hradov na Slovensku

2012 – Výstava Výtvarné Spektrum, Bratislava

2012 – Výstava Výtvarné Spektrum,Trenčín

2012 – Výstava Združenie miest a obcí Slovenska

2011 – Výstava Umenie a príroda, Island, Skaftafell
Miesto výstavy bolo vybrané ako rozdiel (alebo podobnosť) tvarového umenia prírody a človeka. Skaftafell je najbližšie mesto k najväčšiemu ľadovcu mimo polárnych oblastí a tiež vstupnou bránou do najväčšieho národného parku v Európe

2010 – Podpora aukcie charitatívnej organizácie Ligy za duševné zdravie SR
Dražba obrazov ako podpora pre ľudí s duševnými poruchami

2009 – Súčasné tématické štúdie a projekty týkajúce sa detských ilustrácií a obrazov
Základné materiály a ilustrácie pre detské rozprávkové knihy – pokračujúci projekt

2007 – Projekt Štvorce
Štúdium abstraktného fenoménu štvorcov viedla do rady jedinečných obrazov. Práca bola inšpirovaná technickým vzdelaním a priniesla svetlo do nedávneho miznúcej geometrickej tvorby na Slovensku.

2002 – december 2014 Úrad Geodézie, Kartografie a Katastra Slovenskej republiky
Odbor medzinárodnej spolupráce a európskej integrácie

2001 – 2002 Úrad Geodézie, Kartografie a Katastra Slovenskej republiky
Kancelária predsedu